Categorie: "Inkomen"

Loonstrookje 2016 – Bijna iedereen gaat erop vooruit

geldVolgens Z24.nl gaat iedereen in 2016 netto meer verdienen, behalve goed verdienende eenverdieners met een hoge hypotheekschuld. Door beperkingen in de hypotheekrenteaftrek gaan mensen met een hoog inkomen en een hoge hypotheekschuld er toch op achteruit.

De belastingtarieven voor inkomens tussen €19.923 en €66.421 zijn verlaagd van 42% naar 40,4%. Dit lijkt een geringe verlaging, maar het scheelt een flink bedrag aan belastingheffing. Dit is de belangrijkste reden van een netto hoger inkomen.

Maakt het sociaal leenstelsel het studeren minder toegankelijk?

IMG-20140829-WA0001Per september van dit jaar komt er een leenstelsel waarvoor de studiefinanciering plaats moet maken. Voor studenten en voor ouders met opgroeiende kinderen is dit slecht nieuws. Jongeren die na hun studie de arbeidsmarkt betreden nemen in de toekomst een schuld mee. Ouders met jonge kinderen kunnen nu nog een buffer opbouwen om schulden te voorkomen, maar als je kinderen al 12+ zijn heb je nog maar kort de tijd om nog geld bijeen te brengen.

Voor Geld.nl heb ik een blog geschreven over wat er gaat veranderen per september 2015. De basisbeurs gaat volledig verdwijnen. Afhankelijk van het inkomen van de ouders bestaat er nog wel recht op een aanvullende beurs. De studenten hebben recht op een beurs van €365 per maand indien de ouders tot €30.000 per jaar verdienen. Bij een hoger inkomen valt de aanvullende beurs lager uit. Bij een inkomen vanaf €46.000 is er geen recht meer.

Kinderalimentatie niet meer aftrekbaar vanaf 2015

500 Euro in 50 Euro ScheinenVanaf volgend jaar is betaalde kinderalimentatie niet meer aftrekbaar. Daar staat tegenover dat de verzorgende ouder onder voorwaarden recht heeft op een hogere uitkering in de vorm van het kindgebonden budget. Veel ex-partners zullen nieuwe afspraken moeten maken over de hoogte van de kinderalimentatie.

Na het verbreken van een huwelijk waar kinderen uit geboren zijn, moeten er afspraken gemaakt worden over de hoogte van de kinderalimentatie. De ouder waar het kind of de kinderen regulier niet zijn, moet meebetaling aan de kosten van de gezamenlijke kinderen. Indien de niet verzorgende ouder maandelijks minimaal €136 bijdraagt per kind, heeft hij of zij recht op een aftrekpost. Door het invoeren van de Wet hervorming kindregelingen komt het fiscaal voordeel te vervallen.

ZZP-ers hoeven hun pensioen niet meer op te eten

IMG-20140829-WA0001ZZP-ers hebben geen vangnet in de vorm van een WW-uitkering. Ook het risico van arbeidsongeschiktheid moeten ze zelf afdekken. Een aanvullende nadeel is dat de meeste ZZP-ers ook geen pensioen opbouwen. Dit kunnen ze ondervangen door geld te storten in de vorm van een lijfrentevoorziening, maar vreemd genoeg wordt dit bedrag gezien als vermogen bij het aanvragen van een bijstandsuitkering. Eindelijk gaat dit veranderen per 1 januari 2015.

Iedere Nederlander heeft recht op een basisinkomen. Indien er geen recht bestaat op andere voorzieningen, kan er een bijstandsuitkering worden aangevraagd bij onvoldoende of geen inkomen. Je hebt geen recht op bijstand als je vermogen bezit. Voor een alleenstaande is er €5.850 aan vermogen vrijgesteld. Voor samenwonenden en alleenstaande ouders €11.700. Ook de overwaarde in de eigen woning kan het recht op bijstand beïnvloeden. Een overwaarde tot € 49.400,00 is vrijgesteld.

Snijden in de zorgtoeslag

Euro Belt Tightening - euro financial crisisBij de introductie van de huidige zorgverzekering in 2006 heb ik al voorspeld dat het een foute beslissing was voor de lage inkomens. Deze groep is eerst volledig gecompenseerd voor de hogere lasten ten opzichte van de ziekenfondsverzekering, maar de laatste jaren is er al fors gesneden in de zorgtoeslag. Verdere beperkingen zullen er doorgevoerd worden per 2015.

De hoogte van de alimentatie bepalen

Jar of Coins Spilled on White BackgroundHet vaststellen van de hoogte van alimentatie is een lastig proces. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de draagkracht van de beide partners. Wettelijk is vastgelegd dat echtgenoten elkaar het nodige moeten verschaffen. De onderhoudsplicht blijft ook na een scheiding bestaan.

Een scheiding heeft emotioneel en financieel een grote impact op een mensenleven. Emotioneel kan het nog zwaarder worden door de financiële issues. Er zijn twee vormen van alimentatie, namelijk de kinderalimentatie en de partneralimentatie. Zoals de naam al doet vermoeden is kinderalimentatie bedoeld voor het verdelen van de kosten van de kinderen. Bij partneralimentatie gaat het om een tegemoetkoming voor de minst draagkrachtige partner.

Massaontslag in de financiële dienstverlening?

Profit.De komende jaren verwacht de UWV dat er 15.000 banen verdwijnen in de financiële sector. Dit gaat gebeuren ondanks de aantrekkende economie.

In de periode tussen 2007 en 2013 is de werkgelegenheid in deze sector al met 9% gekrompen, maar het snijden in het aantal banen gaat de komende jaren nog steeds door. De krimp heeft meerdere redenen. Ten eerste natuurlijk de economische malaise van de afgelopen zes jaren, maar vergeet de verdere digitalisering ook niet. Waarom zouden banken nog veel personeel in de plaatselijke vestigingen houden als bankzaken toch steeds meer via het internet lopen? Er zullen meer ICT banen bij komen, maar in aantal is dat niet te vergelijken met het kantoorpersoneel dat moet verdwijnen.

Zelf online lijfrentekapitaal uitstellen of uit laten keren

EurosAegon biedt als eerste verzekeraar de mogelijkheid om online een lijfrentekapitaal uit te stellen of uit te laten keren. Op deze eenvoudige en goedkope manier kun je op de hoge advies- en bemiddelingskosten besparen. Dit kan een besparing opleveren van enkele honderden euro’s.

Een lijfrenteverzekering valt onder de definitie complexe financiële producten. Dat wil zeggen dat deze verzekering alleen af te sluiten is na advies op maat van een bemiddelaar. Ook als je zelf over voldoende kennis en kunde beschikt om te kunnen beslissen wat het beste voor je is. Een goede begeleiding is zeker aan te raden als je niet weet wat voor jezelf de beste financiële oplossing is. Toch zijn veel consumenten met lijfrentepolissen goed op de hoogte van de mogelijkheden en de valkuilen van deze producten. Bovendien weten veel consumenten precies wat ze willen, aangezien de polissen in het verleden zijn afgesloten met een specifiek doel. Aegon biedt voor deze consumenten de optie om zelf via het internet een uitkerend of een uitstellen lijfrenteproduct af te sluiten.