Categorie: "Oudedag"

Kiezen voor banksparen? Let op de kosten

Geld-Euroscheine hängen an Wäscheklammern vor weißem HintergrundVoor Geld.nl heb ik een blog geschreven over de kosten van het banksparen. In vergelijking met een lijfrenteverzekering wordt er bij het banksparen veel lagere kosten doorberekend, maar let wel op! Sommige banken rekenen hoge aanvullende kosten.

Banksparen is in vergelijking met het verzekeren een transparant product. Over het saldo op de lijfrentespaarrekening krijg je een rentevergoeding. De diverse aanbieders kun je eenvoudig vergelijken aan de hand van de rentes, maar helaas hanteren banken toch nog vaak extra kosten. Naast advieskosten kunnen er nog andere aanvullende kosten in rekening gebracht worden.

ZZP-ers hoeven hun pensioen niet meer op te eten

IMG-20140829-WA0001ZZP-ers hebben geen vangnet in de vorm van een WW-uitkering. Ook het risico van arbeidsongeschiktheid moeten ze zelf afdekken. Een aanvullende nadeel is dat de meeste ZZP-ers ook geen pensioen opbouwen. Dit kunnen ze ondervangen door geld te storten in de vorm van een lijfrentevoorziening, maar vreemd genoeg wordt dit bedrag gezien als vermogen bij het aanvragen van een bijstandsuitkering. Eindelijk gaat dit veranderen per 1 januari 2015.

Iedere Nederlander heeft recht op een basisinkomen. Indien er geen recht bestaat op andere voorzieningen, kan er een bijstandsuitkering worden aangevraagd bij onvoldoende of geen inkomen. Je hebt geen recht op bijstand als je vermogen bezit. Voor een alleenstaande is er €5.850 aan vermogen vrijgesteld. Voor samenwonenden en alleenstaande ouders €11.700. Ook de overwaarde in de eigen woning kan het recht op bijstand beïnvloeden. Een overwaarde tot € 49.400,00 is vrijgesteld.

Eigen bijdrage voor de AWBZ aftrekbaar?

GeldwäscheVoor Geld.nl heb ik een blog geschreven over de eigen bijdrage voor de AWBZ. Onterecht bestaat bij veel Nederlanders de veronderstelling dat deze eigen bijdrage fiscaal aftrekbaar is.

De AWBZ is een verplichte verzekering voor iedereen die in Nederland woont en buitenlanders die inkomen ontvangen uit Nederland. Onder deze verzekering zijn de zwaardere medische risico’s verzekerd. Iedereen die recht heeft op een vergoeding vanuit de AWBZ betaald een inkomensafhankelijke eigen bijdrage.

Contante schenkingen zijn bijna niet te controleren

Bij schenkingen kan er schenkrechten verschuldigd zijn. Ook contante schenkingen moeten bij de Belastingdienst worden opgegeven, en zal schenkbelasting over verschuldigd zijn in het geval de schenking de vrijstelling overtreft.

Sommige belastingen zijn zeer onredelijk. Eén daarvan is de schenkbelasting. Ouders moeten toch vrij over hun geld kunnen beschikken en het bedrag over kunnen dragen aan bijvoorbeeld de kinderen? Maar de wetgever heeft hier een stokje voor gestoken. Er geldt jaarlijks wel een bedrag dat jaarlijks vrij geschonken kan worden.

Na 1 april 2012 AOW gerechtigd? Een AOW-gaatje kan het gevolg zijn!

Er moeten in 2012 bezuinigingen doorgevoerd worden. Indien u na 1 april 2012 de pensioengerechtigd leeftijd bereikt, krijgt u mogelijk de eerste maand geen of minder AOW.

Ook op het oog kleine besparingen, kunnen de schatkist miljoenen per jaar opleveren. U krijgt recht op een AOW-uitkering per de eerste van de maand dat u 65 jaar gaat worden. Vanaf 1 april 2012 verschuift de ingangsdatum naar uw verjaardag. Dit geeft de schatkist een besparing van € 60 miljoen per jaar.

Banksparen populairder dan levensverzekering

Sinds 1 januari 2008 is het mogelijk om deel te nemen aan het banksparen. In eerste instantie leek het een flop te worden, maar volgens geldenrecht.nl worden er op dit moment meer bankspaarrekening gesloten dan dat er levensverzekeringen worden afgesloten.

Per eind juni 2011 bestonden er bijna 600.000 bankspaarrekeningen, met een totaal kapitaal van € 8,6 miljard. Indien u dit vergelijkt met twee jaar geleden is het veer keer zo hoog geworden. Dit komt enerzijds door toenemende saldo’s op de rekeningen en anderzijds doordat er steeds meer rekeningen gesloten worden.

Wie gaat er meedoen aan de vitaliteitsregeling?

Per 1 januari 2012 komen de spaarloonregeling en de levensloopregeling te vervallen. Hiervoor in de plaats komt de vitaliteitsregeling (in 2013). Mijngeld.blog.nl houdt een poll onder de lezers. Gaat u meedoen aan de vitaliteitsregeling?

De vitaliteitsregeling is eigenlijk een sigaar uit eigen doos. Een deel van uw brutoloon gaat u reserveren om op een later tijdstip uit te laten keren. Op het moment dat u het uit laat keren moet u er alsnog belasting over betalen. Met andere woorden, de voormalige deelnemers aan de spaarloonregeling zullen niet blij zijn met de vitaliteitsregeling.