Categorie: "Oudedag"

Pensioenleeftijd in een paar jaar tijd acht jaar omhoog

Uit een artikel in de Intermediair van 22 juli blijkt dat de pensioenleeftijd in vijf jaar tijd gemiddeld met acht jaar is gestegen. Een verdere stijging van de pensioenleeftijd staat nog in de planning.

In 2006 was de gemiddelde pensioenleeftijd nog 55 jaar. Hier is verandering in aangebracht door de beperking van mogelijkheden voor het vervroegd uittreding. De gemiddelde pensioenleeftijd is per 2010 met bijna acht jaar gestegen naar 62,7 jaar.

Pensioenleeftijd naar 66 jaar

Vanaf 2020 gaat de pensioenleeftijd omhoog naar 66 jaar. De verwachting is dat vervolgens de pensioenleeftijd per 2025 omhoog gaat naar 67 jaar.

Een schrale troost is dat de AOW vanaf 2013 jaarlijks verhoogd gaat worden met 0,6 procent extra bovenop de inflatiecorrectie. Dit noem ik niet echt een percentage om een gat voor in de lucht te springen, maar dat is het wisselgeld van het kabinet en de sociale partners.

Niet iedereen heeft recht op een volledige AOW

Net al bij het aanvullend pensioen dat u opbouwt bij uw werkgever, moet u de rechten op de AOW ook opbouwen. In tegenstelling tot het aanvullend pensioen wordt er geen premie bij u in rekening gebracht om uw rechten op te bouwen.

Ieder in Nederland wonende burger bouwt rechten op vanaf 15 jaar tot 65 jaar. De opbouw gaat dus plaatsvinden in een periode van vijftig jaar. Voor ieder jaar dat u vanaf uw 15e in Nederland hebt gewoond, bouwt u 2 procent van de AOW uitkering op. In totaal kunt u dus 50 x 2 procent opbouwen.

Minder AOW met een inwonend kind

Er zijn plannen om te besparen op de basis voorzieningen. Eerder is al uitgesproken dat er mogelijk maatregelen komt tegen mensen met een bijstandsuitkering, waarvan een inwonend kind een inkomen heeft. Nu willen ze AOW-ers met inwonende meerderjarige kinderen gaan korten.

Iedere Nederlander heeft recht op een AOW uitkering vanaf pensioengerechtigde leeftijd. Op dit moment krijgt een alleenstaande 70 procent van het minimumloon, en bij een echtpaar ontvangt iedere gepensioneerde 50 procent van het minimumloon. In het geval u als alleenstaande een kind hebt tot 18 jaar. Ontvangt u 90 procent van het minimumloon.

Pensioenleeftijd in Europa omhoog

De plannen om de pensioenleeftijd te verhogen zijn eerst in de ijskast gezet, maar deze plannen zijn nog niet van de baan. In Denemarken hebben ze plannen om de pensioenleeftijd te verhogen naar 71 jaar.

Dat de pensioenleeftijd in ons land omhoog gaat lijkt onvermijdelijk. Ook de rest van Europa is aan het kijken naar de mogelijkheden om het pensioenstelsel betaalbaar te houden.

AOW verlagen per 2011

In de jaren negentig is al besloten om de partnertoeslag te laten vervallen per 2015. Het kabinet wil niet zolang wachten en wenst nu al te gaan besparen op de partnertoeslag.

Het vervallen van de partnertoeslag is al ongeveer vijftien jaar bekend, maar de consequenties worden onderschat. Dat is ook logisch want niemand merkt er op dit moment iets van. De 65-plussers die een jongere partner hebben zullen de gevolgen zeker gaan merken.

Nederlanders zijn bereid door te werken

In een artikel op Telegraaf.nl blijkt dat wij Nederlanders nu eindelijk bereid zijn om door te werken tot 65 jaar. Helaas voor de ondervraagden en vele andere Nederlanders moeten sommigen nu door tot 67 jaar.

Het TNO heeft cijfers gepubliceerd van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden over 2008. Hierin wordt ook onderzoek gedaan naar de bereidheid van Nederlanders om door te werken tot 65 jaar. Dit is ook een logische vraag, want een paar jaar geleden was het bijna gebruikelijk om in een prepensioen of een VUT regeling terecht te komen. Tegenwoordig moeten werknemers gewoon doorwerken tot 65 jaar. Nu ze hier aan gewend zijn kunnen ze wennen aan het idee om door te werken tot 67 jaar.

Vóór 67 jaar met deeltijdpensioen

In de toekomst kunnen wij pas met 67 jaar met pensioen. Volgens een artikel in het Nederlands Dagblad verwachten pensioenverzekeraars een groeiende belangstelling om de laatste jaren minder te gaan werken in een deeltijdpensioen.

Het is mogelijk om de pensioenopbouw bij de werkgever gedeeltelijk te gebruiken om de laatste jaren van uw werkzame periode het iets rustiger aan te doen. Dit kan door het pensioen per pensioengerechtigde leeftijd iets te verlagen en een gedeelte uit te laten keren, zodat u een paar dagen per week minder kunt gaan werken. U blijft in het arbeidsproces, maar u gaat iets minder werken.

Je pensioen gered door Michael Jackson?

We waren net op vakantie toen Michael Jackson kwam te overlijden en hebben het geberuen er omheen intensief gevolgd via CNN. Wat daar natuurlijk niet naar voren kwam was dat onze pensioenreus ABP behoorlijk zal profiteren van zijn dood. Een tijdje geleden heeft het ABP namelijk fors geïnvesteerd in muziekrechten, en heeft daarbij de rechten op een aantal nummers van Michael Jackson aangekocht. Het nummer ‘You are not alone’ is er één van. Tja, en muziek van MJ wordt nu en de komende tijd erg veel gedraaid en verkocht. Goed voor de inkomsten van het ABP dus. Toch fijn voor de mensen die hun pensioen daar hebben liggen en zich zorgen maakten over de negatieve berichten omtrent de oudedagspotjes. Ook eens positief nieuws voor hun pensioen!

De keuze tussen Turkije of AOW

Huh? Kiezen tussen Turkije of AOW? Zou dat betekenen dat je geen AOW krijgt als je tegen je pensioenleeftijd naar Turkije verhuist? Of dat oudere Turken juist terug moeten naar Turkije om AOW te blijven ontvangen? Of  dat je alleen recht krijgt op AOW voor de jaren waarin je wel/niet in Turkije op vakantie bent geweest? Allemaal onzin natuurlijk. Het draait om het toelaten van Turkije tot de Europese Unie als volwaardig lid. Maar wat heeft dat dan weer te maken met de AOW?