Categorie: "Inkomen"

Zelf online lijfrentekapitaal uitstellen of uit laten keren

EurosAegon biedt als eerste verzekeraar de mogelijkheid om online een lijfrentekapitaal uit te stellen of uit te laten keren. Op deze eenvoudige en goedkope manier kun je op de hoge advies- en bemiddelingskosten besparen. Dit kan een besparing opleveren van enkele honderden euro’s.

Een lijfrenteverzekering valt onder de definitie complexe financiële producten. Dat wil zeggen dat deze verzekering alleen af te sluiten is na advies op maat van een bemiddelaar. Ook als je zelf over voldoende kennis en kunde beschikt om te kunnen beslissen wat het beste voor je is. Een goede begeleiding is zeker aan te raden als je niet weet wat voor jezelf de beste financiële oplossing is. Toch zijn veel consumenten met lijfrentepolissen goed op de hoogte van de mogelijkheden en de valkuilen van deze producten. Bovendien weten veel consumenten precies wat ze willen, aangezien de polissen in het verleden zijn afgesloten met een specifiek doel. Aegon biedt voor deze consumenten de optie om zelf via het internet een uitkerend of een uitstellen lijfrenteproduct af te sluiten.

Meer inkomen met een andere baan?

Volgens het UWV gaat het weer beter met de werkgelegenheid in Nederland. In 2015 zal de werkgelegenheid weer een groei laten zien na drie jaren van krimp. Er zijn nu al weer mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

De afgelopen jaren zijn weinig werknemers vrijwillig overgestapt naar een andere baan. Je mocht als werknemer al blij zijn dat je nog werkt had, laat staan dat je ging overstappen! Als je baan niet meer beviel, bleef je toch maar zitten omdat de banen niet voor het oprapen lagen. De zware crisisjaren liggen nu achter ons. Indien je vast zit in een baan die niet bevalt, kun je in het huidige betere economische klimaat al zoeken naar een andere baan.

Werkgelegenheid stimuleren in Groningse gemeenten

Euro Belt Tightening - euro financial crisisUit een rapport van het CBS blijkt dat er vijf Groningse gemeenten staan in de top tien van gemeenten met het laagste inkomen per huishouden. Dit komt niet doordat werknemers zo weinig verdienen, maar er is gewoon een hoge werkloosheid in deze gemeenten. Veel huishoudens worden onderhouden met een bijstandsuitkering. Moet hier niet een keer iets aan gedaan worden?

Vakantiegeld investeren in de eigen woning

Euro Belt Tightening - euro financial crisisTraditioneel volgen in de maand mei weer de onderzoeken naar het besteden van het vakantiegeld. Nu belicht ik een keer het onderzoek van Vereniging Eigen Huis onder haar leden. Een derde van de huiseigenaren gebruikt minimaal een deel van het vakantiegeld voor de eigen woning.

Jaarlijks blijkt weer dat het vakantiegeld niet of niet volledig besteed gaat worden aan de zomervakantie. Dit is ook logisch, want de vakantiebranche promoot het vroeg boeken van vakanties, dus moeten consumenten andere reserves aanspreken om de vakantie in ieder geval al gedeeltelijk te betalen. Zodra het geld binnen komt eind mei, kan er voor dit geld een ander bestedingsdoel bedacht worden.

De meest populaire besteding (52%) is onderhoud van de woning. En dan vooral het schilderwerk. De tweede populairste bestemming is het extra aflossen op de hypotheek, namelijk 20%. Ook voor het inrichten van het huis wordt in 20% van de gevallen een deel gebruikt. In 1% van de gevallen wordt het geld gebruikt om hypotheekachterstanden mee in te lopen.

Flevoland heeft de hoogste werkloosheid

Euro Belt Tightening - euro financial crisisUit cijfers van het CBS blijkt dat in alle provincies de werkloosheid is toegenomen in 2013. In de provincie Flevoland wonen nu de meeste werklozen.

Ook de provincies Groningen en Friesland kennen een hoog werkloosheidspercentage. Flevoland komt bijna uit op een werkloosheidspercentage van 11%, Groningen ongeveer 9,5% en Friesland iets meer dan 9%. Over geheel Nederland gerekend was 8,3% van de beroepsbevolking werkloos.

Goede doelen is big business

GeldwäscheVolgens een artikel in de NRC hebben de vier oprichters van Goede Doelen loterijen geen reden tot klagen. Samen hebben ze ruim €78 miljoen verdient.

Boudewijn Poelmann en drie andere oprichters van loterijen gericht op goede doelen, hebben sinds de lancering in 1989 goed weten te cashen. Via BV’s hebben ze 78,4 miljoen gezamenlijk verdient. Hierbij kunt u denken aan salarissen, verkoop van aandelen en licentievergoedingen. Uiteraard verdienen ze voor de goede doelen veel geld (€5,5 miljard sinds 1989), maar ze hebben een behoorlijk graantje meegepikt.

Eigen bijdrage voor de AWBZ aftrekbaar?

GeldwäscheVoor Geld.nl heb ik een blog geschreven over de eigen bijdrage voor de AWBZ. Onterecht bestaat bij veel Nederlanders de veronderstelling dat deze eigen bijdrage fiscaal aftrekbaar is.

De AWBZ is een verplichte verzekering voor iedereen die in Nederland woont en buitenlanders die inkomen ontvangen uit Nederland. Onder deze verzekering zijn de zwaardere medische risico’s verzekerd. Iedereen die recht heeft op een vergoeding vanuit de AWBZ betaald een inkomensafhankelijke eigen bijdrage.

Geld lenen van de buurman

Euro Belt Tightening - euro financial crisisHet valt tegenwoordig niet mee om geld los te peuteren bij banken. Ze willen veel zekerheden waardoor steeds minder particulieren en bedrijven de mogelijkheid hebben om geld te lenen. Met peer-to-peer is het mogelijk om geld te lenen van particulieren, maar het wil in Nederland niet van de grond komen.

Voor Knab heb ik een artikel geschreven over peer-to-peer (p2p) leningen. Peer-to-peer koppelt twee partijen aan elkaar, namelijk een investeerder en een lener. De investeerder wil geld uitlenen om een goed rendement te krijgen, de lener wil zo goedkoop mogelijk over een benodigd kapitaal beschikken. Beide partijen blij, maar helaas is het niet zo eenvoudig in Nederland om op een dergelijke manier partijen aan elkaar te koppelen.