Categorie: "Inkomen"

Aanvullende verzekeringen vooral van belang voor ouderen

Voor Geld.nl heb ik een blog geschreven over de steeds duurder wordende zorg voor ouderen. Aanvullende verzekeringen voor ouderen zullen in de toekomst onbetaalbaar worden voor deze kwetsbare groep.

Persoonlijk maak ik nauwelijks medische kosten. Dit jaar heb ik gekozen voor een extra eigen risico op de zorgpolis van €500,-. Ik maak het standaard eigen risico al niet op, dus kies ik voor een verhoogd eigen risico. Op deze manier kan ook gedacht worden over aanvullende dekkingen. Als er toch geen gebruik wordt gemaakt van deze aanvulling, zeg de aanvulling dan op! Deze manier van besparen zal op de lange termijn ten koste gaan van ouderen en chronisch zieken.

Welke zorgkosten vallen onder de AWBZ?

Op diverse manieren betalen wij voor medische zorg. De premie voor de AWBZ vormt een onderdeel van de premies volksverzekeringen. Deze premies worden ingehouden via de inkomstenbelasting.

Voor Geld.nl heb ik een artikel geschreven over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Vanuit deze wet worden de zware geneeskundige risico’s verzekerd. Hieronder vallen met name de zorgkosten die betrekking hebben op langdurige zorg. Via de belastingheffing betaalt u voor de AWBZ. Iedereen die de verplichte basisverzekering heeft afgesloten is verzekerd. Indien u gebruik moet maken van de AWBZ wordt er een eigen bijdrage in rekening gebracht. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van het inkomen, de leeftijd en de gezinssituatie.

Wat verdienen de directeuren van de zorgverzekeraars?

Op Zorgwijzer.nl kwam ik een overzicht tegen van de inkomsten van de topmannen van de zorgverzekeraars. Afgezet tegen het aantal verzekerden krijgt de directeur van ENO (Salland en Regiozorg) de hoogste vergoeding.

Uitgaande van het inkomen van 2011 krijgt de Divisiedirecteur zorg van Achmea het hoogste jaarinkomen, namelijk €452.000. Afgezet tegen het aantal verzekerden bij Achmea (5,2 miljoen) betalen de verzekerden op jaarbasis €0,09 om de directeur het jaarinkomen te verschaffen. Doordat ENO slechts 125.000 verzekerden heeft betaalt iedere verzekerde bij deze verzekeraar €1,87 voor de directeur. Het inkomen van de bestuursvoorzitter bedraagt namelijk €234.000.

Hieronder treft u nog een aantal salarissen aan van bestuursvoorzitters van verzekeraars

Wat verdient de bestuursvoorzitter van CZ: €415.000
Wat verdient de bestuursvoorzitter van Menzis: €391.000
Wat verdient de bestuursvoorzitter van VGZ: €390.000
Wat verdient de bestuursvoorzitter van De Friesland: €350.764
Wat verdient de bestuursvoorzitter van DSW: €298.000
Wat verdient de bestuursvoorzitter van ONVZ: €210.584

Plannen Prinsjesdag

Jaarlijks lekken er bewust of onbewust plannen die gepresenteerd gaan worden op Prinsjesdag uit. Ook dit jaar zijn er al veel plannen al deels bekend.

Er wordt waarschijnlijk een mogelijkheid gepresenteerd om de waarde in de aan de hypotheek gekoppelde kapitaalverzekering eenmalig uit te winnen. Het bedrag moet gebruikt worden om de hypotheek extra mee af te lossen. Waarschijnlijk wordt er ook een plan gepresenteerd om een Nationale Hypotheek Instelling in het leven te roepen. Via deze instelling moet het mogelijk worden voor bijvoorbeeld pensioenfondsen om te investeren in hypotheken. Het gaat hierbij om hypotheken onder de Nationale Hypotheek Garantie.

Antoinette Hertsenberg is een dure voor de belastingbetalers

In haar TV programma’s doet zij een poging om onrecht uit de wereld te helpen. Verzekeraars, telecombedrijven en energiebedrijven worden tegen het licht gehouden om ons in te laten zien dat deze sectoren ons proberen te benadelen. Ondertussen zorgt zij zelf voor onrecht door jaarlijks €376.000 aan belastinggeld te incasseren als salaris.