Categorie: "Gezin"

Snijden in de zorgtoeslag

Bij de introductie van de huidige zorgverzekering in 2006 heb ik al voorspeld dat het een foute beslissing was voor de lage inkomens. Deze groep is eerst volledig gecompenseerd voor de hogere lasten ten opzichte van de ziekenfondsverzekering, maar de laatste jaren is er al fors gesneden in de zorgtoeslag. Verdere beperkingen zullen er doorgevoerd worden per 2015.

Besparen op één van de duurste verzekeringen – de zorgverzekering

Particulieren kunnen het meeste geld besparen op de autopolis en de zorgpolis. De premies voor deze verzekeringen kunnen namelijk eenvoudig oplopen tot een premie boven de duizend euro per jaar.

Bij het vergelijken van de zorgpolis beperken de meeste mensen zich tot de basisverzekering. Deze verzekeringsvorm is namelijk eenvoudig te vergelijken, en de dekking is bij alle verzekeraars gelijk. De aanvullende verzekering is lastiger te vergelijken, maar is wel een grote besparing op te realiseren. Het is wel even puzzelen om de verschillen in dekking inzichtelijk te krijgen.

Schulden wegwerken tegen gunstige tarieven

Wat moet je doen om te voorkomen dat er schulden ontstaan? Oplopende schulden ontstaan vaak doordat er geen overzicht is. Je krijgt je geldzaken beter onder controle door overzicht te krijgen en te houden. Onderneem gelijk actie zodra achterstanden in betaling oplopen.

Als je je bankzaken niet goed bij houdt, kan er voor je gevoel van de één op de andere dag grote schulden ontstaan. In werkelijkheid ontstaan ze geleidelijk. Het probleem is vaak dat er op den duur meerdere schuldeisers zijn. Het is lastig om deze schulden weer in te lopen. De oplossing is om met alle schuldeisers afspraken te maken, maar in de praktijk is dat vaak lastig. Je kunt beter met één partij afspraken maken dan met meerdere partijen. De oplossing is om alle schulden in één keer af te lossen en er één overzichtelijke lening voor af te sluiten tegen een redelijk tarief.

De aansprakelijkheidsverzekering kun je als particulier niet zonder

De aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren zou verplicht moeten zijn. De jaarlijks te betalen premie is relatief laag en de dekking is zeer ruim.

Zoals de naam al doet vermoeden biedt de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) dekking voor schade aangericht door u of door uw gezinsleden. Het gaat hierbij om schade aangericht aan anderen. Het kan gaan om materiële schade, maar ook om immateriële schade. De dekking in de polissen varieert van €1 miljoen tot €2,5 miljoen. In oudere polissen kunnen lagere verzekerde bedragen staan.

De hoogte van de alimentatie bepalen

Het vaststellen van de hoogte van alimentatie is een lastig proces. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de draagkracht van de beide partners. Wettelijk is vastgelegd dat echtgenoten elkaar het nodige moeten verschaffen. De onderhoudsplicht blijft ook na een scheiding bestaan.

Een scheiding heeft emotioneel en financieel een grote impact op een mensenleven. Emotioneel kan het nog zwaarder worden door de financiële issues. Er zijn twee vormen van alimentatie, namelijk de kinderalimentatie en de partneralimentatie. Zoals de naam al doet vermoeden is kinderalimentatie bedoeld voor het verdelen van de kosten van de kinderen. Bij partneralimentatie gaat het om een tegemoetkoming voor de minst draagkrachtige partner.

Wij zijn weer goed aan het sparen!

Nederlandse huishoudens blijven op hun geld zitten. Gezamenlijk hebben wij eind juni een spaartegoed van €335 miljard opgebouwd.

Om de economie weer op gang te helpen moeten gezinnen weer gaan consumeren. Maar uiteraard vinden gezinnen hun eigen financiële positie belangrijker dan de economie. Je kunt je geld als individu wel uitgeven, maar daar zal de economie nauwelijks baat bij hebben.

Klacht over Zilveren Kruis Achmea

Onze dochter heeft een beugel gekregen. Zilveren Kruis biedt een vergoeding van 90% van de kosten met de Beter Af Plus polis twee sterren. Met andere woorden de kosten die wij zelf moeten dragen zijn te overzien.

Onlangs heb ik een nota gestuurd naar de verzekeraar. Het te betalen bedrag aan het tandartspraktijk bedroeg €1.289,81. Een eenvoudige rekensom leert mij dat wij €128,98 zelf moeten betalen, maar helaas zijn de kosten die wij zelf moeten dragen aanzienlijk hoger, namelijk €406,63. Dit blijkt uit een brief met een lullige toelichting die wij vandaag van Zilveren Kruis Achmea hebben gekregen.

Werkgelegenheid stimuleren in Groningse gemeenten

Uit een rapport van het CBS blijkt dat er vijf Groningse gemeenten staan in de top tien van gemeenten met het laagste inkomen per huishouden. Dit komt niet doordat werknemers zo weinig verdienen, maar er is gewoon een hoge werkloosheid in deze gemeenten. Veel huishoudens worden onderhouden met een bijstandsuitkering. Moet hier niet een keer iets aan gedaan worden?

Vakantiegeld investeren in de eigen woning

Traditioneel volgen in de maand mei weer de onderzoeken naar het besteden van het vakantiegeld. Nu belicht ik een keer het onderzoek van Vereniging Eigen Huis onder haar leden. Een derde van de huiseigenaren gebruikt minimaal een deel van het vakantiegeld voor de eigen woning.

Jaarlijks blijkt weer dat het vakantiegeld niet of niet volledig besteed gaat worden aan de zomervakantie. Dit is ook logisch, want de vakantiebranche promoot het vroeg boeken van vakanties, dus moeten consumenten andere reserves aanspreken om de vakantie in ieder geval al gedeeltelijk te betalen. Zodra het geld binnen komt eind mei, kan er voor dit geld een ander bestedingsdoel bedacht worden.

De meest populaire besteding (52%) is onderhoud van de woning. En dan vooral het schilderwerk. De tweede populairste bestemming is het extra aflossen op de hypotheek, namelijk 20%. Ook voor het inrichten van het huis wordt in 20% van de gevallen een deel gebruikt. In 1% van de gevallen wordt het geld gebruikt om hypotheekachterstanden mee in te lopen.