Categorie: "Gezin"

Oververzekerd voor tandartskosten

Volgens Independer zijn de meeste Nederlanders oververzekerd voor de tandartskosten. Er wordt vaak gekozen voor een te ruime dekking. De premie voor de aanvullende verzekering overtreft vaak de tandartskosten.

Tandartskosten zijn niet meeverzekerd in de basisverzekering. Ook de aanvullende pakketten kun je hier niet voor aanspreken. Je kunt het separaat meeverzekeren. De hoogte van de premie verschilt sterk per verzekeraar. Hetzelfde kun je zeggen over de dekking. Nederlanders kunnen veel besparen door de tandartsverzekering beter af te stemmen op de jaarlijkse tandartskosten.

Independer gaat ook energie vergelijken

Steeds meer consumenten besparen geld door over te stappen naar een andere energieleverancier. Vaak wordt er vergeleken aan de hand van tarieven die alleen in het eerste jaar gelden. Dit probleem is te ondervangen door bonussen en kortingen in het eerste jaar apart te houden van de reguliere tarieven.

Per jaar stappen bijna één miljoen huishoudens over naar een andere energieleverancier. Dit gaat vaak via vergelijkingssites. Wat er bij vergelijkingen vaak niet bij wordt vermeld is dat de lasten na het eerste jaar sterk kunnen stijgen. De lage tarieven zijn namelijk gebaseerd op een actietarief of op bonussen voor het eerste jaar. Er is op dit moment onvoldoende transparantie in de markt. Independer heeft de afgelopen 15 jaren ervaring opgedaan met het vergelijken van verzekeringen. Zij stappen nu ook in het vergelijken van gas en stroom.

Kinderalimentatie niet meer aftrekbaar vanaf 2015

Vanaf volgend jaar is betaalde kinderalimentatie niet meer aftrekbaar. Daar staat tegenover dat de verzorgende ouder onder voorwaarden recht heeft op een hogere uitkering in de vorm van het kindgebonden budget. Veel ex-partners zullen nieuwe afspraken moeten maken over de hoogte van de kinderalimentatie.

Na het verbreken van een huwelijk waar kinderen uit geboren zijn, moeten er afspraken gemaakt worden over de hoogte van de kinderalimentatie. De ouder waar het kind of de kinderen regulier niet zijn, moet meebetaling aan de kosten van de gezamenlijke kinderen. Indien de niet verzorgende ouder maandelijks minimaal €136 bijdraagt per kind, heeft hij of zij recht op een aftrekpost. Door het invoeren van de Wet hervorming kindregelingen komt het fiscaal voordeel te vervallen.

Onbeperkte fysiotherapie lastiger te verzekeren voor reumapatiënten

Het wordt steeds lastiger om fysiotherapie volledig vergoed te krijgen in de zorgpolis. Vooral voor verzekerden die jaarlijks veel fysiotherapie nodig hebben wordt het steeds moeilijker om een passende verzekering te vinden. Steeds minder verzekeraars bieden namelijk nog een onbeperkt aantal behandelingen aan.

Je moet je zorgpolis zo goed mogelijk afstemmen op jouw behoefte aan zorg. Verzekerden die veel gebruik maken van fysiotherapie moeten goed zoeken naar de best mogelijke dekking. Volgens een persbericht van Independer wordt het steeds lastiger om een verzekering te vinden met een onbeperkt aantal fysiotherapie-behandelingen. Steeds minder verzekeraars bieden deze dekking in de aanvullende verzekering. Meestal hanteren ze nog een medische acceptatie. In dat geval kan de aanvullende verzekering worden geweigerd als er hoge claims verwacht worden.

Biedt jouw zorgverzekering vrije zorgkeuze?

Nederlanders blijken gemiddeld slecht op de hoogte te zijn van de inhoud van hun zorgpolis. Bijna de helft van de verzekerden tussen 25 en 45 jaar oud weten niet welke soort verzekering ze hebben. Dit is toch belangrijk om te weten, want bij de natura- en de budgetverzekering moet je goed opletten bij welke zorginstellingen je wel en niet terecht kunt.

ZZP-ers hoeven hun pensioen niet meer op te eten

ZZP-ers hebben geen vangnet in de vorm van een WW-uitkering. Ook het risico van arbeidsongeschiktheid moeten ze zelf afdekken. Een aanvullende nadeel is dat de meeste ZZP-ers ook geen pensioen opbouwen. Dit kunnen ze ondervangen door geld te storten in de vorm van een lijfrentevoorziening, maar vreemd genoeg wordt dit bedrag gezien als vermogen bij het aanvragen van een bijstandsuitkering. Eindelijk gaat dit veranderen per 1 januari 2015.

Iedere Nederlander heeft recht op een basisinkomen. Indien er geen recht bestaat op andere voorzieningen, kan er een bijstandsuitkering worden aangevraagd bij onvoldoende of geen inkomen. Je hebt geen recht op bijstand als je vermogen bezit. Voor een alleenstaande is er €5.850 aan vermogen vrijgesteld. Voor samenwonenden en alleenstaande ouders €11.700. Ook de overwaarde in de eigen woning kan het recht op bijstand beïnvloeden. Een overwaarde tot € 49.400,00 is vrijgesteld.

Wordt vrije zorgkeuze ontmoedigd door een hogere premie?

In oktober kwam DSW als eerste zorgverzekeraar met de premie voor 2015. Tot ieders verrassing bleef de premie voor de basisverzekering gelijk. Vandaag heeft de eerste grote zorgverzekeraar de premie bekend gemaakt. VGZ gaat de premie verhogen met 12,5% voor de naturapolissen en met 14% voor de restitutieverzekeringen. Opvallend is het verschil in verhoging tussen de naturaverzekering en de op vrije keuze gerichte restitutieverzekering.

VGZ zet met deze forse premieverhoging waarschijnlijk de trend voor de overige verzekeraars. Vorige week werden er ook al twee forse verhogingen bekend gemaakt van enkele kleinere verzekeraars die onder de vleugels van VGZ vallen. Independer verwacht nu ook van de overige verzekeraars forse verhogingen van de zorgpremies.

Premie zorgverzekering per 2015 omhoog

Weken geleden kwam de verzekeraar DSW als eerste met de premie voor 2015. Deze verzekeraar heeft aangegeven de zorgpremie op hetzelfde niveau te houden. Dit leek een positieve trend, maar deze week zijn er twee verzekeraars met een verhoogde zorgpremie voor 2015 gekomen. Het wachten is nu nog op de premie van de grote zorgverzekeraars.

Effectieve schuldhulp

Steeds meer Nederlanders hebben moeite om financieel boven water te blijven. Het probleem is vaak dat er te laat professionele hulp wordt ingeroepen. Effectieveschuldhulp.nl van het Nibud kan hulp bieden om informatie in te zamelen.