Categorie: "Onderzoeken"

Werkgelegenheid stimuleren in Groningse gemeenten

Uit een rapport van het CBS blijkt dat er vijf Groningse gemeenten staan in de top tien van gemeenten met het laagste inkomen per huishouden. Dit komt niet doordat werknemers zo weinig verdienen, maar er is gewoon een hoge werkloosheid in deze gemeenten. Veel huishoudens worden onderhouden met een bijstandsuitkering. Moet hier niet een keer iets aan gedaan worden?

Vakantiegeld investeren in de eigen woning

Traditioneel volgen in de maand mei weer de onderzoeken naar het besteden van het vakantiegeld. Nu belicht ik een keer het onderzoek van Vereniging Eigen Huis onder haar leden. Een derde van de huiseigenaren gebruikt minimaal een deel van het vakantiegeld voor de eigen woning.

Jaarlijks blijkt weer dat het vakantiegeld niet of niet volledig besteed gaat worden aan de zomervakantie. Dit is ook logisch, want de vakantiebranche promoot het vroeg boeken van vakanties, dus moeten consumenten andere reserves aanspreken om de vakantie in ieder geval al gedeeltelijk te betalen. Zodra het geld binnen komt eind mei, kan er voor dit geld een ander bestedingsdoel bedacht worden.

De meest populaire besteding (52%) is onderhoud van de woning. En dan vooral het schilderwerk. De tweede populairste bestemming is het extra aflossen op de hypotheek, namelijk 20%. Ook voor het inrichten van het huis wordt in 20% van de gevallen een deel gebruikt. In 1% van de gevallen wordt het geld gebruikt om hypotheekachterstanden mee in te lopen.

Wordt de autoverzekering duurder door het elektrisch rijden?

De opkomst van de elektrische auto is niet meer te stuiten. Er rijden nu iets meer dan 10.000 van deze auto’s rond. Een verdere stijging van het aantal zou effect kunnen hebben op de hoogte van de premies voor de autoverzekering.

Van de auto’s die in Nederland rondrijden is 0,13% een elektrische auto. Enkele verzekeraars hebben er al speciale autoverzekeringen voor ontwikkeld. Deze polissen bieden afwijkende dekkingen zoals slepen naar de dichtstbijzijnde laadpaal. Volgens Wegwijs.nl zal de elektrische auto uiteindelijk een verhogend effect kunnen hebben op de premies voor de autoverzekering. Er is op dit moment nog onvoldoende data bekend om een conclusie te kunnen trekken, maar de voortekenen laten een stijgende schadelast zien.

Zorgverzekeraars hebben weer miljoenen verspild

Zorgverzekeraars hebben weer fors geïnvesteerd om nieuwe klanten aan te trekken. De grootste adverteerder tijdens de zorgcampagne in de laatste maanden van 2013 was Zilveren Kruis Achmea.

Zilveren Kruis Achmea heeft in de maanden september t/m december €11 miljoen aan zorgcampagnes uitgegeven. CZ is als tweede geëindigd met €7,3 miljoen en Menzis als derde met een investering van €6,9 miljoen. Dit blijkt uit een onderzoek van onderzoeksbureau Nielson gepubliceerd door Amweb.nl.

Goede doelen is big business

Volgens een artikel in de NRC hebben de vier oprichters van Goede Doelen loterijen geen reden tot klagen. Samen hebben ze ruim €78 miljoen verdient.

Boudewijn Poelmann en drie andere oprichters van loterijen gericht op goede doelen, hebben sinds de lancering in 1989 goed weten te cashen. Via BV’s hebben ze 78,4 miljoen gezamenlijk verdient. Hierbij kunt u denken aan salarissen, verkoop van aandelen en licentievergoedingen. Uiteraard verdienen ze voor de goede doelen veel geld (€5,5 miljard sinds 1989), maar ze hebben een behoorlijk graantje meegepikt.

Kiest u een dure of een goedkope doorlopende reisverzekering?

Inmiddels weet u dat er een fors premieverschil zit tussen de diverse autopolissen en zorgverzekeringen. Uit onderzoek van Independer blijkt dat de reisverzekering de moeite van het vergelijken ook waard is.

Een relatief goedkope verzekering kan over het algemeen niet veel op bespaard worden. Dat geldt niet voor de reisverzekering. Dit komt mede door de diverse keuzes die er gemaakt moeten worden bij het afsluiten van de verzekering. De duurste doorlopende reisverzekering blijkt ruim drie keer zoveel te kosten in vergelijking met de goedkoopste. Dit maakt de vergelijker bekend op basis van 6.000 vergelijkingen. Er is in de vergelijking uitgegaan van verzekeringen inclusief geneeskundige kosten en wintersportdekking met een dekkingsgebied binnen Europa. Het gemiddelde premieverschil bedraagt maar liefst 185%.

Vergelijken op kwaliteit van specialistische zorg

Het wordt steeds belangrijker om ook te vergelijken op de kwaliteit van de beschikbare zorgaanbieders. De verzekeraars sturen hun verzekerden namelijk steeds vaker naar geselecteerde aanbieders. Bieden deze zorgverleners inderdaad kwalitatief goede zorg? Of alleen maar een lage prijs?

Selecteren de verzekeraars bepaalde zorgverleners op kwaliteit of vooral op de prijs? Het doel van geselecteerde aanbieders is om de kosten te drukken. Hierbij kunt u de vraag stellen wat zij voorop stellen, de prijs of de kwaliteit? Independer heeft zich hierin verdiept. Zij willen transparantie over de kwaliteit van de ingekochte zorg.

Grote premieverschillen tussen uitvaartverzekeringen

Independer heeft 68.000 vergelijkingen van uitvaartverzekeringen via hun website geanalyseerd. Hieruit blijkt dat de verschillen tussen de diverse verzekeraars vooral groot zijn bij de uitvaartverzekeringen met de hogere verzekerde bedragen.

Het verschil in premie bij een eenvoudige uitvaart met een verzekerd bedrag van €5.000 is al groot. De duurste verzekeraar is gemiddeld 57% duurder dan de goedkoopste. Uitgedrukt in een bedrag hebben wij het over ongeveer €2.800. Bij een uitvaartverzekering van €9.000 kan het gemiddelde verschil zelfs oplopen tot 63%. De verschillen lopen richting de €10.000 bij de uitvaartverzekeringen met de hogere verzekerde bedragen.

Goedkope autoverzekering door postcode

De premie die betaalt moet worden voor de autoverzekering, is afhankelijk van de persoon die er over het algemeen in gaat rijden, de auto zelf, maar bijvoorbeeld ook van de postcode waar de verzekerde woont.

De premie die u moet betalen voor de autopolis verschilt sterk tussen de diverse verzekeraars. Een verschil van een paar honderd euro per jaar is geen uitzondering. Dit wordt veroorzaakt door de risico’s die verzekeraars inschatten. De ene verzekeraars vraagt meer premie voor een autopolis voor jongeren. De andere verzekeraar geeft juist extra korting voor bepaalde leeftijdsgroepen omdat ze zich op deze doelgroep richten. U kunt de rekening zo laag mogelijk houden door jaarlijks te wisselen van verzekeraar.

Waar is de hoogte van de premie van afhankelijk?
Voor beginnende bestuurders is de premie in eerste instantie hoog, maar door meerdere jaren zonder schade te rijden gaat de premie in stapjes omlaag. De eigenschappen van de auto weegt ook zwaar mee in de premieberekening. Dit geldt vooral voor de WA Casco (all risks) dekking. Bij een ongeval wordt naast de schade van de tegenpartij, ook de eigen schade bij een schuldschade vergoed. Daarnaast weegt ook u postcode zwaar mee in de premiebepaling.

Dure verzekering door postcode
Verzekeraars mogen zelf bepalen waar ze de premie van afhankelijk maken. Zij letten hierbij vooral op de kans op schade. Zij rekenen verzekerden in de Randstad een hogere premie dan verzekerden in andere regio’s. Meer verkeer betekent een grotere kans op schade, dus hebben de verzekeraars meer premie nodig om het risico af te dekken. Dit is een keuze die ze gemaakt hebben. Door de premie voor deze postcodes te verhogen, kunnen ze de rest van de regio’s een goedkopere premie aanbieden.

Hoeveel kan de premie verschillen door de postcode?
De Consumentenbond heeft hier onderzoek naar gedaan. Hieruit is gebleken dat de premie in de steden: Rotterdam, Amsterdam, Utrecht en Den Haag gemiddeld 24 procent hoger liggen. Zelfs binnen steden zelf zit er nog een groot verschil tussen postcodes. De Consumentenbond heeft diverse berekeningen gemaakt op basis van dezelfde gegevens, behalve de postcode.

Mogen verzekeraars verschil maken in premies?
Ja, de verzekeraars hebben het recht om hun premie zelf te bepalen. Door de grote concurrentie onderling zullen ze er wel voor moeten zorgen dat de premie scherp blijft. Een te dure verzekeraar zal door de openheid via het internet steeds meer klanten verliezen.