Categorie: "Onderzoeken"

Lagere premie overlijdensrisicoverzekering door te stoppen met roken

Door te roken overlijd je gemiddeld gezien eerder. Voor de hoogte van de premie van een overlijdensrisicoverzekering maakt het hierdoor een groot verschil of je wel of niet rookt. Ben je sinds 1 januari gestopt met roken? Sommige verzekeraars zijn dan bereid om je een korting te geven op de premie vanaf het moment dat je twee jaar afgekickt bent. Er is nu een mogelijkheid om eerder te profiteren van een lagere premie.

Oververzekerd voor tandartskosten

Volgens Independer zijn de meeste Nederlanders oververzekerd voor de tandartskosten. Er wordt vaak gekozen voor een te ruime dekking. De premie voor de aanvullende verzekering overtreft vaak de tandartskosten.

Tandartskosten zijn niet meeverzekerd in de basisverzekering. Ook de aanvullende pakketten kun je hier niet voor aanspreken. Je kunt het separaat meeverzekeren. De hoogte van de premie verschilt sterk per verzekeraar. Hetzelfde kun je zeggen over de dekking. Nederlanders kunnen veel besparen door de tandartsverzekering beter af te stemmen op de jaarlijkse tandartskosten.

Minder overstappers naar een andere zorgverzekering

Volgens Independer zullen er in vergelijking met vorig jaar minder verzekerden overstappen naar een andere zorgverzekeraar. Dit is eigenlijk vreemd, want de premieverschillen zijn groter en er is meer keuzevrijheid in zorgpolissen gekomen. Mogelijk wordt de terughoudendheid veroorzaakt door de onzekerheden over de budgetverzekering.

Onbeperkte fysiotherapie lastiger te verzekeren voor reumapatiënten

Het wordt steeds lastiger om fysiotherapie volledig vergoed te krijgen in de zorgpolis. Vooral voor verzekerden die jaarlijks veel fysiotherapie nodig hebben wordt het steeds moeilijker om een passende verzekering te vinden. Steeds minder verzekeraars bieden namelijk nog een onbeperkt aantal behandelingen aan.

Je moet je zorgpolis zo goed mogelijk afstemmen op jouw behoefte aan zorg. Verzekerden die veel gebruik maken van fysiotherapie moeten goed zoeken naar de best mogelijke dekking. Volgens een persbericht van Independer wordt het steeds lastiger om een verzekering te vinden met een onbeperkt aantal fysiotherapie-behandelingen. Steeds minder verzekeraars bieden deze dekking in de aanvullende verzekering. Meestal hanteren ze nog een medische acceptatie. In dat geval kan de aanvullende verzekering worden geweigerd als er hoge claims verwacht worden.

Nederlanders willen extra betalen voor vrije ziekenhuiskeuze!

Uit onderzoek van TNS NIPO blijkt dat Nederlanders liever zelf beslissen naar welk ziekenhuis ze gaan. Ook als het beperken van de keuzevrijheid zou zorgen voor een flinke korting op de premie. Comfort en kwaliteit is belangrijker dan een lagere zorgpremie.

Er zijn grote kwaliteitsverschillen tussen de verschillende zorginstellingen. Uit het onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Independer, blijkt dat 80% van de Nederlanders een vrije ziekenhuiskeuze wil in de zorgpolis. Zelfs 92% van de verzekerden in de leeftijdscategorie tussen 35 en 45 jaar vindt keuzevrijheid belangrijk. De gemiddelde Nederlander heeft €10 per maand extra over voor volledige keuzevrijheid. Dit druist in tegen de richting waar zorgverzekeraars naar toe willen.

Wordt vrije zorgkeuze ontmoedigd door een hogere premie?

In oktober kwam DSW als eerste zorgverzekeraar met de premie voor 2015. Tot ieders verrassing bleef de premie voor de basisverzekering gelijk. Vandaag heeft de eerste grote zorgverzekeraar de premie bekend gemaakt. VGZ gaat de premie verhogen met 12,5% voor de naturapolissen en met 14% voor de restitutieverzekeringen. Opvallend is het verschil in verhoging tussen de naturaverzekering en de op vrije keuze gerichte restitutieverzekering.

VGZ zet met deze forse premieverhoging waarschijnlijk de trend voor de overige verzekeraars. Vorige week werden er ook al twee forse verhogingen bekend gemaakt van enkele kleinere verzekeraars die onder de vleugels van VGZ vallen. Independer verwacht nu ook van de overige verzekeraars forse verhogingen van de zorgpremies.

Rotterdammers zijn het duurst uit met de WA autoverzekering

Independer heeft inmiddels een flink bestand van gemaakte vergelijkingen waar ze uit kunnen putten. Zij hebben inzichtelijk gemaakt waar geografisch gezien de hoogste premie moet worden betaald. Rotterdammers blijken het slechtst uit te zijn.

Voor Rotterdammers bedraagt de premie voor een gemiddelde WA autopolis €540 per jaar. Ook is in het onderzoek nog inzichtelijk gemaakt waar de premie het hoogst is per gewichtsklasse, maar in alle onderzochte gewichtsklassen kwam Rotterdam als duurste plaats uit de vergelijking. De nummers twee en drie zijn Den Haag en Amsterdam. In Den Haag bedraagt de gemiddelde premie €528 en in Amsterdam €526.

Massaontslag in de financiële dienstverlening?

De komende jaren verwacht de UWV dat er 15.000 banen verdwijnen in de financiële sector. Dit gaat gebeuren ondanks de aantrekkende economie.

In de periode tussen 2007 en 2013 is de werkgelegenheid in deze sector al met 9% gekrompen, maar het snijden in het aantal banen gaat de komende jaren nog steeds door. De krimp heeft meerdere redenen. Ten eerste natuurlijk de economische malaise van de afgelopen zes jaren, maar vergeet de verdere digitalisering ook niet. Waarom zouden banken nog veel personeel in de plaatselijke vestigingen houden als bankzaken toch steeds meer via het internet lopen? Er zullen meer ICT banen bij komen, maar in aantal is dat niet te vergelijken met het kantoorpersoneel dat moet verdwijnen.

Jongeren zijn weer duurder uit met de autoverzekering

Jongeren hadden het al moeilijk om tegen een redelijke prijs een autopolis af te sluiten. Volgens onderzoek van Independer is het voor jongeren in het afgelopen jaar nog duurder geworden in vergelijking met oudere verzekerden. Het onderzoek was gericht op jongeren van 18 en 19 jaar oud.

Jonge verzekerden betalen bijna 2,5 keer meer in vergelijking met verzekerden van 30 t/m 34 jaar. Dit blijkt uit analyse van ruim 115.000 vergelijkingen via Independer. Het verschil blijkt verhoudingsgewijs het grootst te zijn bij de WA-verzekering. Vorig jaar heeft Independer dit onderzoek ook gehouden. Voor de WA verzekering is het verschil in één jaar tijd opgelopen van 128% naar 147%. In de vergelijkingen is uitgegaan van nul schadevrije jaren.

Een aantal verzekeraars passen beleid schadevrije jaren aan

In april heeft Independer verzekeraars opgeroepen om hun beleid met betrekking tot schadevrije jaren te verruimen. Het doel was om een eerlijker systeem te krijgen. Zeven grote verzekeraars hebben hun beleid inmiddels op een belangrijk onderdeel gewijzigd.

Hoe vreemd is het dat schadevrije jaren uit beëindigde autopolissen maar één jaar geldig zijn? Stel, je hebt vijftien schadevrije jaren opgebouwd. Dit geeft recht op een premiekorting van 70% tot 80%. Tijdelijk heb je geen auto in de verzekering. Na twee jaar wil je weer een auto verzekeren. Tot je verbazing zijn de opgebouwde schadevrije jaren verloren gegaan. Je hebt nu bijvoorbeeld nog recht op 20% tot 30% premiekorting als een soort startkorting.