Categorie: "Lenen"

Geld lenen van de buurman

Het valt tegenwoordig niet mee om geld los te peuteren bij banken. Ze willen veel zekerheden waardoor steeds minder particulieren en bedrijven de mogelijkheid hebben om geld te lenen. Met peer-to-peer is het mogelijk om geld te lenen van particulieren, maar het wil in Nederland niet van de grond komen.

Voor Knab heb ik een artikel geschreven over peer-to-peer (p2p) leningen. Peer-to-peer koppelt twee partijen aan elkaar, namelijk een investeerder en een lener. De investeerder wil geld uitlenen om een goed rendement te krijgen, de lener wil zo goedkoop mogelijk over een benodigd kapitaal beschikken. Beide partijen blij, maar helaas is het niet zo eenvoudig in Nederland om op een dergelijke manier partijen aan elkaar te koppelen.

Geld lenen bij vrienden verstandig?

mijngeldZit je krap bij kas, dan kan je bij je vrienden of familie een bedrag lenen. Je zit dan niet aan rentes vast en kan onderling afspraken maken hoe je het bedrag terug gaat betalen. In sommige gevallen werkt dit prima, maar vooral bij grotere bedragen kan zo’n lening nog wel eens voor verstoorde relaties zorgen, volgens een onderzoek van het Haarlems Dagblad. “Wat als een relatie stukloopt of de schuldenaar in gebreke blijft?”

Schulden in de nalatenschap

Voor Geld.nl heb ik een artikel geschreven over wat er gebeurt met leningen bij overlijden van diegene die de lening heeft afgesloten. De erfenis valt in de nalatenschap en kan zorgen voor een grote kostenpost voor de nabestaanden.

De nabestaanden van de overledene zullen aan worden gesproken door de bank voor de afbetaling. Vaak is er aanvullend bij een lening een overlijdensrisicoverzekering afgesloten. Indien dat het geval is kan de schuld vereffend worden met de uitkering uit deze verzekering. In andere gevallen moet met de bezittingen van de overledene de schulden worden afbetaald.

Beneficiair aanvaarden
Bij een erfenis wordt er vaak gedacht aan bezittingen die verkregen worden door de nabestaanden, maar de schulden kunnen groter zijn dan de bezittingen. In dat geval zullen erfgenamen opdraaien voor de schulden van de overledene. U kunt zichzelf hier tegen beschermen door een erfenis beneficiair te aanvaarden. Dat wil zeggen dat u als erfgenaam niet met uw privé vermogen kunt worden aangesproken door schuldeisers van de overledene.

Wie erft wat?
De wettelijke verdeling geldt, tenzij er een testament is opgesteld. Volgens de wettelijke verdeling gaat de nalatenschap naar de echtgenoot of echtgenote en naar de kinderen. Indien deze er niet zijn zullen de ouders, broers en zussen van de overledene erven. In een testament kan een andere verdeling zijn opgenomen.

Wat is een personeelslening?

Een voorschot is een vooruitbetaling van loon, maar wanneer is het een voorschot en wanneer een lening? Dit onderscheid is van groot belang want bij een voorschot hoeven er geen afspraken gemaakt te worden over een rentevergoeding. Indien het valt onder de noemer personeelslening, moet er een rente bij de werknemer in rekening worden gebracht.

Zorgverzekering – eigen risico gedekt door de reisverzekering?

Als aanvulling op uw zorgpolis kunt u tijdens uw buitenlandse vakantie de zorgkosten aanvullend bijverzekeren in de reisverzekering. Uit onderzoek van Independer.nl blijken de reisverzekeraars onderling sterk afwijkende voorwaarden te hanteren wat betreft het wel of niet vergoeden van het eigen risico in de zorgpolis. Dit verschil in dekking merkt u in uw portemonnee bij het maken van zorgkosten in het buitenland.