Categorie: "Kredietcrisis"

Nederlanders zijn somber over financiële toekomst

Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau zijn wij nog nooit zo somber geweest over onze financiële toekomst.

Maar liefst 32 procent van de Nederlanders verwachten dat ze dit jaar een verslechtering van hun financiële positie krijgen. Tijdens de kredietcrisis in 2008 waren wij positiever, want toen verwachte 20 procent van de ondervraagden een verslechtering voor het komende jaar.

Sinterklaas gaat minder uitgeven

Uit een onderzoek van Q&A blijkt dat de bestedingen voor Sinterklaas ongeveer 8 procent lager gaat uitvallen. Het onderzoek is verricht onder 1100 mensen.

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat er 40 procent minder uitgegeven gaat worden doordat er minder geld te besteden is. Slechts 6 procent van de onderzochte mensen geven aan dat ze minder uit gaan geven omdat ze op de kleintjes moeten gaan letten in verband met de economische ontwikkelingen.

Premie zorgverzekering onbetaalbaar geworden?

Er ontstaan steeds vaker betalingsproblemen met betrekking tot de zorgverzekering. Steeds meer gezinnen hebben moeite om de ruim honderd euro per maand per volwassene op te hoesten. Ze worden gedeeltelijk gecompenseerd met de zorgtoeslag, maar de kosten blijven hoog.

Eind 2010 waren er 282.000 wanbetalers. Dit aantal is nu gestegen naar 300.000. Het gaat hierbij om verzekerden die langer dan zes maanden premieachterstand hebben. Sinds 2009 geldt er een nieuwe manier om achterstallige premies te incasseren.

Goud in plaats van spaargeld

Volgens de website Express.be, ruilen de Grieken hun spaargeld in tegen goud. Griekenland staat op het punt om failliet te gaan. De Grieken lopen hierop vooruit en ruilen hun spaargeld alvast in voor waardevast goud.

De Grieken blijken massaal gouden munten te kopen om op deze manier hun geld veilig te stellen. Ze vertrouwen hun spaargeld niet meer toe aan de Griekse banken, en hebben meer vertrouwen in de waardeontwikkeling van goud. Ze kopen voornamelijk gouden munten.

Inflatie: Wat het is en hoe het werkt

Afgelopen april heeft de Europese Centrale Bank (ECB) de rente naar boven bijgesteld, ruim 2 jaar op 1%, het niveau van de crisis, te hebben gestaan. De ECB Heeft aangegeven zich zorgen te maken over de groeiende inflatie in de Eurozone, en probeert de inflatie af te remmen door de rente te verhogen.

Maar wat is inflatie nou precies? En hoe kan een verhoging van de rente die inflatie afremmen. Om het idee van inflatie te begrijpen, en de maatregelen die er tegen genomen kunnen worden te snappen, moet men eerste het idee achter inflatie begrijpen.

Extreme salarissen bij ING

Met belastinggeld is de ING gered van de ondergang. Er is in totaal 5 miljard euro in de onderneming gestoken.

Gedurende de reddingsoperatie werd er zeer negatief gesproken over het bonusbeleid bij de banken, maar ze hebben de bonusstructuur gewoon aangehouden.