Categorie: "Betalen"

ZZP-ers hoeven hun pensioen niet meer op te eten

ZZP-ers hebben geen vangnet in de vorm van een WW-uitkering. Ook het risico van arbeidsongeschiktheid moeten ze zelf afdekken. Een aanvullende nadeel is dat de meeste ZZP-ers ook geen pensioen opbouwen. Dit kunnen ze ondervangen door geld te storten in de vorm van een lijfrentevoorziening, maar vreemd genoeg wordt dit bedrag gezien als vermogen bij het aanvragen van een bijstandsuitkering. Eindelijk gaat dit veranderen per 1 januari 2015.

Iedere Nederlander heeft recht op een basisinkomen. Indien er geen recht bestaat op andere voorzieningen, kan er een bijstandsuitkering worden aangevraagd bij onvoldoende of geen inkomen. Je hebt geen recht op bijstand als je vermogen bezit. Voor een alleenstaande is er €5.850 aan vermogen vrijgesteld. Voor samenwonenden en alleenstaande ouders €11.700. Ook de overwaarde in de eigen woning kan het recht op bijstand beïnvloeden. Een overwaarde tot € 49.400,00 is vrijgesteld.

Wordt vrije zorgkeuze ontmoedigd door een hogere premie?

In oktober kwam DSW als eerste zorgverzekeraar met de premie voor 2015. Tot ieders verrassing bleef de premie voor de basisverzekering gelijk. Vandaag heeft de eerste grote zorgverzekeraar de premie bekend gemaakt. VGZ gaat de premie verhogen met 12,5% voor de naturapolissen en met 14% voor de restitutieverzekeringen. Opvallend is het verschil in verhoging tussen de naturaverzekering en de op vrije keuze gerichte restitutieverzekering.

VGZ zet met deze forse premieverhoging waarschijnlijk de trend voor de overige verzekeraars. Vorige week werden er ook al twee forse verhogingen bekend gemaakt van enkele kleinere verzekeraars die onder de vleugels van VGZ vallen. Independer verwacht nu ook van de overige verzekeraars forse verhogingen van de zorgpremies.

Premie zorgverzekering per 2015 omhoog

Weken geleden kwam de verzekeraar DSW als eerste met de premie voor 2015. Deze verzekeraar heeft aangegeven de zorgpremie op hetzelfde niveau te houden. Dit leek een positieve trend, maar deze week zijn er twee verzekeraars met een verhoogde zorgpremie voor 2015 gekomen. Het wachten is nu nog op de premie van de grote zorgverzekeraars.

Besparen op de rechtsbijstandsverzekering

Independer heeft de premies voor de rechtsbijstandsverzekering tegen het licht gehouden. De duurste verzekering blijkt tot drie keer duurder te zijn in vergelijking met de goedkoopste verzekering. Je kunt niet alleen veel geld besparen door te vergelijken, door ook kritisch te kijken naar de dekkingen in de polis kun je besparen.

Independer heeft 15.000 vergelijkingen nader bestudeerd. Het verschil tussen de goedkoopste en de duurste rechtsbijstandsverzekering kan oplopen tot €200 per jaar. De premie van deze verzekering is sterk afhankelijk van de gekozen dekking in de polis. Een te ruime dekking kan je onnodig veel geld kosten.

Niemand doet mee met de loterijen voor een bak ijs

Er is ophef ontstaan over de prijzen van enkele grote loterijen. Zitten Nederlanders wel te wachten op troostprijzen als kaartjes voor een film, een bosje bloemen of een bak ijs?

Loterijen als de Postcode Loterij en de Vrienden Loterij moeten hun deelnemers tevreden houden. De Staatsloterij doet dit door ook kleine geldbedragen uit te keren. Ze winnen (bijna) hun inleg terug of houden er een klein bedrag aan over. De andere loterijen sturen prijzen op waar de meeste Nederlanders niet op zitten te wachten.

Hoeveel geld is er in de wereld?

NIBC Direct heeft een interessante vraag weten te beantwoorden. Hoeveel geld is er eigenlijk in omloop? Het is heel moeilijk in te schatten over hoeveel geld we het hebben. Is het bedrag überhaupt wel in een getal uit te drukken?

Om het antwoord op deze vraag inzichtelijk te kunnen maken, is er gebruik gemaakt van een onderverdeling in drie categorieën, namelijk:
M1 – Het gaat hier om tastbare geld en het eenvoudig opneembaar geld. Bijvoorbeeld contant geld en geld op betaalrekeningen
M2 – Dit is het totale bedrag in M1 + alle tegoeden op spaarrekeningen
M3 – Al het geld dat in omloop is

Wereldwijd is er ongeveer 75 triljoen dollar in omloop. Hiervan is bijna een kwart in omloop in Europa (24,3%). De Verenigde Staten volgt op de tweede plaats. De dollar verslaat de euro nog wel!

Zie onderstaande infographic voor een compleet overzicht.

Effectieve schuldhulp

Steeds meer Nederlanders hebben moeite om financieel boven water te blijven. Het probleem is vaak dat er te laat professionele hulp wordt ingeroepen. Effectieveschuldhulp.nl van het Nibud kan hulp bieden om informatie in te zamelen.

DSW houdt zorgpremie op hetzelfde niveau

Op Prinsjesdag werd aangekondigd dat de zorgpremie met bijna tien euro per maand zou gaan stijgen. DSW heeft traditioneel als eerste zorgverzekeraar de zorgpremie voor het nieuwe verzekeringsjaar bekend gemaakt en komt met een verrassende premiestelling. De basisverzekering blijft in 2015 op €95 per maand. Ook de premies voor de aanvullende dekkingen blijven ongewijzigd.

Dit blijkt uit een persbericht van Independer. Dit is goed nieuws, want de premiestelling van DSW wordt door andere verzekeraars vaak als graadmeter gebruikt. Ruud Martens van Independer kijkt op van de lage zorgpremie voor 2015 van DSW. Als een verzekeraar zich kan permitteren om de premiestelling op hetzelfde niveau te houden, hebben de besparingen in de zorg waarschijnlijk meer opgeleverd dan vooraf ingeschat. De vergelijkingssite verwacht nog meer verrassingen van andere verzekeraars.

Wat is er eigenlijk terecht gekomen van de plannen van Prinsjesdag 2013?

In de miljoenennota wordt vandaag weer de financiële koers voor het komende jaar uitgestippeld. In de miljoenennota staat wat de verwachte inkomsten en uitgaven zijn voor 2015. Vandaag wordt het koffertje aangeboden aan de voorzitter van de Tweede Kamer. In de komende weken buigt de Tweede Kamer zich nog over de plannen. In hoeverre zijn de plannen en de visies van vorig jaar uit gekomen?